Planiranje kuhinje u tvom domu: Šibensko-kninska županija.

Cijena: 499 kn
Trajanje: 3 sata

Usluga uključuje mjerenje i planiranje kuhinje.

Usluga je dostupna na području Šibensko-kninske županije.

Isplaniranu kuhinju i kuhinjske dodatke, zajedno sa uslugama dostave i montaže, možeš kupiti odmah nakon planiranja.

Za više informacija kontaktiraj: IKEA Kontakt centar (01/445-5444),

Previous Week Next Week

October 2021 Oct 2021

Friday, October 1, 2021 No Availability

Unavailable, 9:00 AM
Unavailable, 11:00 AM
Unavailable, 1:00 PM
Unavailable, 3:00 PM
Unavailable, 5:00 PM
Unavailable, 7:00 PM

Saturday, October 2, 2021 No Availability

Unavailable, 9:00 AM
Unavailable, 11:00 AM
Unavailable, 1:00 PM
Unavailable, 3:00 PM
Unavailable, 5:00 PM
Unavailable, 7:00 PM

Sunday, October 3, 2021 No Availability

Unavailable, 9:00 AM
Unavailable, 11:00 AM
Unavailable, 1:00 PM
Unavailable, 3:00 PM
Unavailable, 5:00 PM
Unavailable, 7:00 PM

Monday, October 4, 2021 No Availability

Unavailable, 9:00 AM
Unavailable, 11:00 AM
Unavailable, 1:00 PM
Unavailable, 3:00 PM
Unavailable, 5:00 PM
Unavailable, 7:00 PM

Tuesday, October 5, 2021

Unavailable, 11:00 AM
Unavailable, 3:00 PM
Unavailable, 5:00 PM
Unavailable, 7:00 PM

Wednesday, October 6, 2021 No Availability

Unavailable, 9:00 AM
Unavailable, 11:00 AM
Unavailable, 1:00 PM
Unavailable, 3:00 PM
Unavailable, 5:00 PM
Unavailable, 7:00 PM

Thursday, October 7, 2021 No Availability

Unavailable, 9:00 AM
Unavailable, 11:00 AM
Unavailable, 1:00 PM
Unavailable, 3:00 PM
Unavailable, 5:00 PM
Unavailable, 7:00 PM